Web Analytics

USB-C obowiązkowym złączem w smartfonach. Nowe prawo unijne reguluje to, co wyregulował już rynek.

USB-C obowiązkowym złączem w smartfonach. Nowe prawo unijne reguluje to, co wyregulował już rynek.
Photo by Marcus Urbenz / Unsplash

Nowa regulacja unijna zobowiązuje producentów do używania zestandaryzowanego gniazdka do ładowania smartfonów, tabletów i podobnych urządzeń. Cel regulacji jest jednak niejasny. Uzasadnienie mgliste. A skutki będą zupełnie inne niż się wydaje.

Press corner
Highlights, press releases and speeches

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46755