Web Analytics

Dlaczego ludzie inteligentni wierzą w absurdy?

Dlaczego ludzie inteligentni wierzą w absurdy?
Photo by Joshua Hoehne / Unsplash

W dzisiejszym felietonie analizuję, dlaczego wykształceni ludzie często przyjmują absurdalne tezy, ignorując zdrowy rozsądek. Opierając się na obserwacjach i teoriach, zastanawiam się, czy inteligencja służy odkrywaniu prawdy, czy raczej przetrwaniu i zdobyciu statusu społecznego. Poruszam problem pychy intelektualnej i jej wpływu na postrzeganie świata. Rozważam, jak przynależność do grupy wpływa na nasze poglądy, niezależnie od inteligencji. Zastanawiam się, czy w obliczu współczesnych wyzwań społecznych, intelektualiści tracą zdolność do krytycznego myślenia, poddając się konformizmowi.

Felieton dostępny jest również jako podcast na Spotify