Web Analytics

Totalna inwigilacja elektroniczna skutkiem upadku upadku cywilizacji europejskiej.

Totalna inwigilacja elektroniczna skutkiem upadku upadku cywilizacji europejskiej.
Photo by Lianhao Qu / Unsplash

W dzisiejszym felietonie opowiada o państwie nadzoru. Państwo nadzoru kontroluje wszystkie sfery życia społecznego ale bez przemocy. Obywatele państwa nadzoru są zadowoleni że w nim żyją. Przynajmniej jest bezpiecznie a życie społeczne jest dobrze zorganizowane. Rozwój technologii elektroniczny spowodował, że totalna kontrola obywateli jest możliwa. Czy rzeczywiście chcemy być kontrolowani? Co to znaczy żyć w państwie nadzoru? Co ma wspólnego państwo nadzoru z upadkiem cywilizacji europejskiej? Listek Elf zapraszam.

Felieton dostępny jest również jako podcast na Spotify