Web Analytics

Przestępcy z importu w Europie. Komentarz do aktualnych wydarzeń z naciskiem na kondycję Europy

Przestępcy z importu w Europie. Komentarz do aktualnych wydarzeń z naciskiem na kondycję Europy
Photo by Maxim Hopman / Unsplash

W dzisiejszym felietonie komentuję sprawę przestępstw popełnianych przez imigrantów. Ten temat staje się w Niemczech szeroko dyskutowany po każdym takim przypadku. Tak jest i teraz. Chciałbym zabrać również glos w tej debacie. W felietonie skupiam się na kondycji państwa i jego obywateli czyli nas. Zastanawiam się czy w ogóle jako społeczeństwo jesteśmy ws tanie sobie z problemem poradzić.
Niektóre tezy wykorzystane w materiale pochodzą z komentarza pana Clausa Strunza, którego spojrzenie na temat podzielam.

Felieton dostępny jest również jako podcast na Spotify