Web Analytics

Propaganda jest niezbędnym elementem współczesnej demokracji. Historia Edwarda Barneysa.

Propaganda jest niezbędnym elementem współczesnej demokracji. Historia Edwarda Barneysa.
Photo by Element5 Digital / Unsplash

Felieton. Edward Bernays był pionierem w dziedzinie public relations i często nazywany jest "ojcem propagandy". W swojej książce "Propaganda" Bernays argumentował, że demokratyczne społeczeństwa potrzebują propagandy, aby działać skutecznie. Uważał, że zwykły człowiek jest niezdolny do podjęcia informowanych decyzji i potrzebuje wskazówek od ekspertów i elit, aby podjąć właściwe wybory. Bernays twierdził, że propaganda jest niezbędna, aby kształtować opinię publiczną i promować interesy tych, którzy sprawują władzę. Mimo to Bernays również dostrzegał potencjalne zagrożenia propagandy i ostrzegał przed jej nadużyciem. Pomimo kontrowersyjnych poglądów, pomysły Bernaysa nadal są wpływowe i często omawiane w dyskusjach o roli mediów i komunikacji w demokracji. Do stworzenia tego opisu użyłem ChatGPT. Jestem pod absolutnym wrażeniem tego, co potrafi sztuczna inteligencja

Felieton dostępny jest również jako podcast na Spotify