Web Analytics

Polska Granica w Niemieckich Mediach. Co się Niemcom nie podoba

Polska Granica w Niemieckich Mediach. Co się Niemcom nie podoba
Photo by Max Böhme / Unsplash

Zapraszam na kolejny film w którym komentuje aktualną sytuację na granicy polskiej, na podstawie tego co słychać widać w niemieckich mediach.