Web Analytics

Listek Elf na Powązkach Wojskowych - Bohaterowie i Komuniści

Listek Elf na Powązkach Wojskowych - Bohaterowie i Komuniści

Wolność krzyżami się mierzy. Na filmie groby komunistów i groby polskich żołnierzy z wielu wojen pochowanych na jednym cmentarzu: Powązkach Wojskowych w Warszawie. (Nie mylić ze Starymi Powązkami!!) W filmie chciałem zachęcić do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca, gdzie widać jak na dłoni jaką my Polacy mamy pokręconą historię. Powązki Wojskowe są wielki i wielorakie. Jest tam miejsce i temat na niejeden film. Ten film opowiada o komunistach i bohaterach. Jak będę następnym razem w Warszawie nakręcę jeszcze jeden film na Powązkach Wojskowych.