Web Analytics

Indeks Nienawistników - Czy to już Rok 1984? Czy wolno nam mieć odmienne zdanie, kogoś nie lubić?

Indeks Nienawistników - Czy to już Rok 1984? Czy wolno nam mieć odmienne zdanie, kogoś nie lubić?
Photo by Andre Hunter / Unsplash

W dzisiejszym felietonie zgłębiam kwestię "Indeksu Nienawistników" w Wielkiej Brytanii. Indeks ten rejestruje incydenty uznane za przejawy nienawiści, choć nie stanowiące przestępstw. Przyglądam się, jakie zdarzenia mogą być rejestrowane i jak to wpływa na wolność słowa. Omawiam ryzyko stworzenia społeczeństwa orwellowskiego, gdzie każda wypowiedź może być potencjalnie uznana za nienawiść. Rozważam też, czy to narusza wolność wypowiedzi i czy ogranicza wolności obywatelskie, zastanawiając się nad konsekwencjami takich działań dla przyszłości.

Felieton dostępny jest również jako podcast na Spotify