Web Analytics

Eksmisje Squatów w Berlinie. Walki uliczne. Czyje są kamienice.

Eksmisje Squatów w Berlinie. Walki uliczne. Czyje są kamienice.
Photo by Flo Karr / Unsplash

Köpi 137, Liebieg 34 to berlińskie squaty, które zostały ostatnio eksmitowane. Tajemniczy właściciele budynków odzyskują swoją własność niszcząc przy okazji kultowe miejsca lewicowej alternatywy. Miejsca które są znane na świecie od 30 lat.