Web Analytics

Cyfrowe pieniądze potwierdzone. UE wprowadza cyfrowe euro. Żegnaj gotówko. Żegnaj wolności.

Cyfrowe pieniądze potwierdzone. UE wprowadza cyfrowe euro. Żegnaj gotówko. Żegnaj wolności.
Photo by Avery Evans / Unsplash

W dzisiejszym felietonie analizuję najważniejsze punkty wniosku Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego o utworzenie cyfrowego euro. Klamka zapadła, tak jak przypuszczaliśmy cyfrowe pieniądze wejdą na rynek i zastąpią znaną nam od tysięcy lat gotówkę. Unia w swoim dokumencie wprawdzie sugeruje, że cyfrowe euro nie będzie programowalne i nie będą zbierane dane transakcji. Ale to by znaczyło, że europejskie CBDC nie ma sensu. Dlatego podstawowe funkcjonalności pieniędzy cyfrowych zostały w dokumencie unijnym w ciekawy sposób zawoalowane.
Posłuchajcie

Felieton dostępny jest również jako podcast na Spotify

Źródła:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6f2f669f-1686-11ee-806b-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF