Web Analytics

Bosch zwalnia pracowników z biznesów samochodowych. Continental i ZF też. Produkcja za granicę

Bosch zwalnia pracowników z biznesów samochodowych. Continental i ZF też. Produkcja za granicę

W dzisiejszym felietonie dzielę się moimi spostrzeżeniami na temat masowych zwolnień w niemieckich firmach takich jak Bosch i ZF Friedrichshafen. Rozważam, co te zmiany oznaczają dla przyszłości przemysłu samochodowego w Niemczech i jak adaptacja do nowych trendów, takich jak samodzielna produkcja podzespołów przez producentów samochodów, wpływa na tradycyjne modele biznesowe. Zastanawiam się także, jak te zmiany odzwierciedlają globalne przesunięcia w produkcji i konsumpcji samochodów, zwłaszcza w kontekście rosnącej roli Chin.